+९७७-१-४२४४३६७
पशुपति प्लाजा,काठमाडौ

सेवाहरु

गृहपृष्ठ / सेवाहरु

सेवाहरु


१) परियोजना प्रारम्भ ः आदर इन्भेस्टमेन्टले तपाइको परियोजना प्रारम्भको लागी मदत गर्न सक्छ। 

२) परियोजना व्यवस्थापन : आदर इन्भेस्टमेन्टले तपाइको परियोजना व्यवस्थापनको लागी मदत गर्न सक्छ।

३) परियोजना परामर्श : आदर इन्भेस्टमेन्टले तपाइको परियोजना परामर्शको लागी मदत गर्न सक्छ।

४) ऋण तथा लगानी : ऋण तथा लगानीको लागि पनि आदर इन्भेस्टमेन्टले मदत गर्न सक्छ।